Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne

Mam bogate doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych - konsekutywnych, jak i symultanicznych - szkoleń, wykładów, konferencji, spotkań, rozmów handlowych, negocjacji i innych.

Tłumaczenie konsekutywne polega na tym, że ktoś mówi, robiąc przerwy, w czasie których tłumaczę. Sposób ten wymaga od tłumacza doskonałej pamięci (partie tekstu bywają bardzo długie).

Tłumaczenie symultaniczne odbywa się równolegle z wypowiadaniem wersji oryginalnej. W przypadku dużych imprez, np. konferencji, wykładów stosuje się tłumaczenie konferencyjne, kabinowe (słuchacze otrzymują słuchawki) albo tzw. „szeptane", gdy tłumaczę jednej osobie lub niewielkiej grupie „na ucho". Tłumaczenie symultaniczne wymaga szczególnej koncentracji oraz podzielności uwagi do jednoczesnego słuchania tekstu w języku źródłowym i mówienia w docelowym.

Należności za tłumaczenia ustne ustalane są indywidualne i zależą od ich rodzaju (konsekutywne czy symultaniczne), długości (ilości czterogodzinnych bloków) oraz tematyki. W czas tłumaczenia wliczane są przerwy np. kawowe, obiadowe itp. W przypadku tłumaczenia poza Warszawą klient pokrywa dodatkowe koszty: podróży, zakwaterowania itp. w miejscu wykonywania tłumaczenia.TVN S.A.  Polska Press Grupa  Kino na granicy  Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia  Agencja Promocji Eksportu  Kancelaria Sejmu RP  Trybunał Konstytucyjny  PKN Orlen  CEZ Polska  Warbud